Onthaal

De firma Probémal, gelegen in Malmedy, is gespecialiseerd in de fabricage en verkoop van betonproducten, voornamelijk bestemd voor de afwatering, waterzuivering en rioleringswerken : toezichtkamers, buizen, afwateringsbuizen, kolken, watertanken…

Probémal behoort in zijn totaliteit tot de Groep Bodarwé, actief in de openbare werken, betoncentrales, de ontginning van steengroeven, asfaltering, de fabricage van betonproducten, het transport en de vastgoedsector.

Momenteel stelt Probémal een vijftiental personen tewerk en realiseert een jaarlijkse omzet van bijna 4 miljoen euro.

In België is de onderneming marktleider in haar sector en concentreert ze haar activiteit op de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Probémal verkoopt sinds ongeveer 30 jaar een aanzienlijk deel van zijn productie onder het BENOR-merk.